Unit 22.

22.1

22.
Hány óráig dolgozol?
Verbs that end in two consonants or ít
Time expressions (-tól/-től – from, -ig – until)
Negative pronouns (semmi, senki)
Daily routine
Pages 128136 in the printed book

22.1.
New vocabulary
Page 128 in the printed book

 

Below you can find some new words that will be used in this unit.

segít
help

ordít
shout

takarít
clean

fest
paint

épít
build

tanít
teach

1. fal (wall)
2. festék (paint – noun)
    ecset (brush)
3. festmény (painting)

4. porszívó (vacuum cleaner)
5. bútor (furniture)
6. seprű (broom)
7. függöny (curtain)

– Mivel festünk?


– Mivel takarítunk?


– Mi van az ablak előtt?


– Mi van a nappaliban és a szobákban?


– Hol vannak a festmények?

2. A festők festenek.
3. A festmény a van.
4. Én általában takarítok.
5. A szobában szép vannak.
6. Ez a fiú takarít.
7. Az ablak előtt van a .

22.2

22.2.
Verb conjugation
Page 130 in the printed book

Verbs that end in two consonants or -ít
These verbs end in two consonants or end in -ít. The personal endings are added to these stems with the help of a linking vowel in the second person singular (te), plural (ti) and third person plural (ők) forms, which are highlighted in the chart.
The chart helps you compare the regular verbs (tanul – study, learn, beszél – speak) with this new group of verbs. As you can see there is only a little difference between them and if you make a little mistake in the conjugation (for example you say fordítsz instead of fordítasz or tanítnak instead of tanítanak) it does not really matter, you will be perfectly understood.

Although the rule described above is quite clear, you may find exceptions. Also, there are some verbs where vacillation may occure between the two variations (with or without the linking vowel) of the same verb form. The verb mond (included in the chart) is a good example, its second person plural (ti) form is usually used without this linking vowel.

Other verbs that belong to this group are segít (help), tanít (teach), fordít (translate), ért (understand), fest (paint), mond (say), takarít (clean, tidy), ordít (shout) and épít (build).

segít (help) --segítek, segítesz, segít, segítünk, segítetek, segítenek
tanít (teach) -- tanítok, tanítasz, tanít, tanítunk, tanítotok, tanítanak
fordít (translate) -- fordítok, fordítasz, fordít, fordítunk, fordítotok, fordítanak
ért (understand) -- értek, értesz, ért, értünk, értetek, értenek
fest (paint) -- festek, festesz, fest, festünk, festetek, festenek

Some -ik verbs also have a stem (without the -ik ending) which ends in two consonants and their conjugated forms are mentioned below. These verbs are játszik (play), alszik (sleep) and fekszik (lie).

játszik -- játszom, játszol, játszik, játszunk, játszotok, játszanak
alszik -- alszom, alszol, alszik, alszunk, alszotok, alszanak
fekszik -- fekszem, fekszel, fekszik, fekszünk, fekszetek, fekszenek

Some examples in full sentences (from page 130 in the printed book):

Te csak verseket fordítasz? (Do you translate only poems?)
Ők olaszok, nem értenek semmit, ha mi magyarul beszélünk. (They are Italian, they don’t understand anything, if we speak Hungarian.)

Note: „nem értenek semmit” literally means „they don’t understand nothing” that is, in this sentence double negation is used, which is absolutely normal in Hungarian.

Ti melyik iskolában tanítotok? (In which school do you teach?)
Mit játszotok? Teniszeztek? (What are you playing? Are you playing tennis?)
A gyerekek csak reggel 6-ig alszanak. (The children sleep only until 6 in the morning.)
Nagyon piszkos ez a szoba. Mikor takarítotok? (This room is very dirty. When will you clean?)

Note: Hungarian very often uses simple present tense to talk about future.

A festők képeket festenek. (Painters paint pictures.)
A városban új uszodát építenek. (They are building a new swimming pool in the town.)

Te csak verseket ?
Ők németek, nem semmit, ha mi magyarul beszélünk.
Te melyik iskolában ?
Te mit ? Teniszezel?
Én csak reggel 6-ig .
Nagyon piszkos ez a szoba. Mikor ?
A festő .
A városban új uszodát .
Nem értek semmit.
  • Ki játszik a labdával?
  • Miért nem fekszenek le este 10-kor?
  • Hány óráig alszotok?
  • Reggel 6-ig alszunk.
  • Miért festesz a falra?

Ma felveszek egy fehér pólót.
  • Egész nap csak kávéznak.
  • Megint söröztök?
  • Biztos késünk pár percet.
  • Mikor érkezel?
  • A bolt csak 9-kor nyit.

22.3

22.3.
Kiállítás a lakásban
Page 129 in the printed book

Here is a little story about Gyula and Péter. Péter, driven by some unexplained inspiration decides to explore new ways of artistic expression. His new exhibition takes place in his own flat and he converts this flat into a work of art. He gets rid of the furniture, the rugs and the curtains and paints on the wall. To achieve a novel experience he paints with a vacuum cleaner and a broom. When his friend, Gyula visits him he is also quite surprised. Péter, who considers even himself a work of art, explains him about the new exhibition and asks him a little favour. He plans to stay at Gyula’s place from Monday until Sunday while his flat functions as an art gallery. Gyula is not really prepared for this but as a true friend and a devoted artist he immediately agrees.

Please read it and find out which 3 don’t match the text.

1. 2. 3.
4. 5. 6.

Péter egy szép lakásban él. Péter festő, ezért a lakása is nagyon szép. Sok színes bútor, szőnyeg és függöny van a szobákban. Gyula csönget. Senki nem nyit ajtót. De az ajtó nyitva van, ezért Gyula bemegy és köszön.

– Szia, Péter!

Senki nem válaszol. Nagyon furcsa a lakás. Most nincsenek bútorok, nincsenek szőnyegek és függönyök. Csak fehér falak, és a falakon színes foltok. A nappaliban van egy söprű. Gyula megint köszön. Senki nem válaszol. Gyula megint köszön. Aztán Gyula ordít.

– Péter! Hol vagy?
– Miért ordítasz? Itt vagyok.

Péter az ebédlőben áll. Az ebédlőben nincs semmi, de a falon furcsa színes foltok vannak. Péternél egy porszívó van.

– Mit csinálsz?
– Festek.
– Festesz? Nem takarítasz? Itt van egy söprű, ott van egy porszívó...
– Ez egy modern festmény. Most söprűvel és porszívóval festek.
– Aha. De ez nem egy galéria, ez egy lakás. Miért itt festesz?
– Gyula! A lakás a festmény! Én is egy festmény vagyok! Itt csütörtökön kiállítás lesz. Ugye nem baj, ha most hétfőtől vasárnapig nálad lakom?
– Ööö... Persze, persze. Semmi baj. Nagyon jó lesz.

Péter lakásában pár nap múlva kiállítás van: üres lakás, fehér falak és színes foltok. Péter színes és foltos ruhában van. A kiállítás fantasztikus, a vendégeknek nagyon tetszik. Péter zseniális festő.

Notes:
- Sok színes bútor, szőnyeg és függöny -  no plural forms are used if there is a quantifier (for example a number or sok)
- Senki nem válaszol. – literally: Nobody doesn’t answer. – Hungarian uses multiple negation
- pár nap múlva – in a couple of days
- a vendégeknek nagyon tetszik – This means The visitors like it. but grammatically this structure is a bit complex in Hungarian and we will learn it later. In these sentences the subject of the verb tetszik (like) is not the person who likes something but the thing that we like. The person gets a -nak/-nek ending. If you would like to say that you like something you may say Nekem tetszik ez a kép. (I like this picture)., Nekem tetszik ez az autó. (I like this car.) etc.
- Öööö.. – this is the sound Hungarians make when they hesitate before saying something

Péter lives in a beautiful flat. Péter is a painter so his flat is also very beautiful. There is a lot of colourful furniture, there are rugs and curtains in the rooms. Gyula rings the bell. No one opens the door. But the door is open so Gyula enters and says hello.

– Hello, Péter!

No one replies. The flat is very weird. Now there is no furniture, there are no rugs and curtains. Only white walls and on the walls colourful patches. In the living room there is a broom. Gyula says hello again. No one replies. Gyula says hello again. And then Gyula shouts.

– Péter! Where are you?
– Why are you shouting? I’m here.

Péter is standing in the dining room. In the dining room there is nothing but on the wall there are weird colourful patches. Péter has a vacuum cleaner.

– What are you doing?
– I’m painting.
– You’re painting? Not cleaning?Here is a broom, there is a vacuum cleaner…
– This is a modern painting. Now I’m painting with a broom and a vacuum cleaner.
– Aha. But this is not an art gallery, this is a flat. Why are you painting here?
– Gyula! The flat is the painting. I am a painting too. There will be an exhibition here on Thursday. It’s not a problem if I stay at your place from Monday until Sunday, right?
– Well… Sure, of course. No problem. It will be great.

A couple of days later there is an exhibition in Péter’s flat: empty flat, white walls and colourful patches. Péter is wearing colourful clothes with patches. The exhibition is fantastic, the visitors like it very much. Péter is a brilliant painter.


Pictures 2, 3 and 4 do not match the text because in the pictures you can see furniture in Péter’s flat but according to the text there is no furniture. In picture 3 Péter is painting on canvas but according to the text he paints on the wall.

Péter egy szép lakik.
Gyula Péterhez .
A lakásban most bútorok.
Péter most nem ecsettel , hanem söprűvel és porszívóval.
Péter vasárnapig Gyulánál lakik.
Péter zseniális .

22.4

22.4
The  -tól/-től (from) and the -ig (until) endings
Page 131

These endings are often used to say when something begins and when it ends. The -tól/-től ending can be used to answer the question Hány órától? or Mettől? (From what time?) and the -ig ending to answer Hány óráig? or Meddig? (Until when?).
Choosing between -tól and -től should be based on the rules of vowel harmony, while -ig has only one form.

The ending can be added to the numbers that refer to hours or minutes, or to óra (o’clock) and perc (minute):

Nyolctól dolgozom. (I work from eight.)
Nyolc órától dolgozom. (I work from eight o’clock.)
Tíz tizenötig dolgozom. (I work until ten fifteen.)
Tíz óra tizenöt percig dolgozom. (I work until ten fifteen.)

2:45-4:00 Kettő óra negyvenöttől négyig. / Háromnegyed háromtól négyig (négy óráig).
5:15 – 6:00 Öt óra tizenöt perctől hat óráig. / Negyed hattól hatig.
11:00 – 16:30 Tizenegy órától délután négy óra harminc percig. / Tizenegytől délután fél ötig.
9:00 – 11:00 Kilenc órától tizenegy óráig. / Kilenctől tizenegyig.
7:15 – 9:45 Hét óra tizenöt perctől kilenc óra negyvenöt percig. / Negyed nyolctól háromnegyed tízig.
2:30 – 18:00 Kettő óra harminc perctől este hat óráig. / Fél háromtól este hatig.

Let’s see these question words and endings in a conversation. Two people are talking about their schedules because they would like to meet the next day:

– Holnap dolgozol?
– Igen.
– Hány órától dolgozol?
– Reggel 8-tól.
– Mikor ebédelsz?
– 12-kor ebédelek.
– És délután mit csinálsz?
– Délután 2-től van egy próba.
– Hány óráig tart a próba?
– Nem tudom. Körülbelül 4-ig.
– Akkor 5-kor találkozunk?
– Jó. 5-kor találkozunk a mozi előtt.

In this conversation they are talking about future events but they use simple present tense. This is absolutely normal in Hungarian.

– Are you going to work tomorrow?
– Yes.
– When are you going to start work? [From what time do you work?]
– From 8 in the morning.
– When are you going to have lunch?
– I have lunch at 12.
– And what are you doing in the afternoon?
– There is going to be a rehearsal from 2 pm.
– How long is it going to last? [Until when does the rehearsal last?]
– I don’t know. Until about 4.
– Then are we going to meet at 5?
– All right. We’ll meet at 5 in front of the cinema.


– Holnap dolgozol?
– Igen.
dolgozol?
– Reggel 8-tól.
– Mikor ebédelsz?
ebédelek.
– És délután mit csinálsz?
van egy próba.
tart a próba?
– Nem tudom. 4-ig.
– Akkor találkozunk?
– Jó. 5-kor találkozunk .
– Kedden van nyitva az uszoda?
– Hattól.

– Meddig van nyitva az étterem szombaton?
.

– Hétfőn órától van nyitva a bolt?
– Hétfőn reggel van nyitva a bolt.

– Hány óráig a bolt?
– Délután 4-ig.

van nyitva a bank?
– Délután 5-ig.

– Vasárnap nyitva van a bolt?
– Nem. Vasárnap nincs nyitva a bolt.

22.5

22.5
Negative pronouns
Senki and semmi with suffixes
Page 133 in the printed book

Hungarian uses double or even multiple negation. The negative pronouns senki (nobody) and semmi (nothing) are used with the word nem or in some cases nincs. Suffixes can be added to these negative pronouns the same way as they are added to the nouns.

The examples from exercise 11 on page 133:

– Kivel találkozunk az állomáson?
– Senkivel nem találkozunk.

– Who are we meeting at the station?
– We’re not meeting anyone.

Note: the verb találkozik (meet) is used with a noun that has a -val/-vel ending, that is, in Hungarian you always meet with somebody.

– Mit kérsz?
– Semmit nem kérek.

– Mi van itt?
– Semmi nincs itt.

– Kihez megyünk vasárnap?
– Senkihez nem megyünk.

– Ki segít?
– Senki nem segít.

– Kit látsz?
– Senkit nem látok.

– Mit értetek? 
– Semmit nem értünk.

– Ki dolgozik ma?      
– Ma senki nem dolgozik.

– What would you like?
– I don’t want anything.

– What is here?
– Ther’s nothing here.

– Whose place are we going to on Sunday?
– We’re not going to anyone’s place.

– Who helps?
– No one helps.

– Whom can you see?
– I can’t see anyone.

– What do you understand? (plural, informal you)
– We don’t understand anything.

– Who’s working today?
– No one is working today.

22.6

22.6
Listening
Exercise 10 on page 133 in te printed book

Listen to the recording and read text a). Find 7 differences between the recording and text a).  
If you would like to read the text of the recording check text b).

a) Mindennap reggel hatig alszom. Csörög az óra. Nagyon álmos vagyok még, de felkelek. Tusolok, utána felöltözöm. Tusolás után már nem vagyok álmos. Iszom egy csésze kávét, de nem eszem semmit. A kávé után már indulok is. A tízes busszal megyek reggel, és reggel 8-tól  délután 4-ig dolgozom az irodában. 12-től 12:30-ig van ebédszünet. Az ebédszünetben a kollégákkal ebédelek egy kis étteremben az iroda mellett.

b) Mindennap reggel hétig alszom. Csörög az óra. Nagyon álmos vagyok még, de felkelek. Felöltözöm, utána tusolok. Tusolás után már nem vagyok álmos. Iszom egy csésze teát, de nem eszem semmit. A kávé után már indulok is. A húszas busszal megyek reggel, és reggel 8-tól délután 4-ig dolgozom a bankban. 12-től 12:45-ig van ebédszünet. Az ebédszünetben a kollégákkal ebédelek egy kis étteremben az iroda mögött.

Every day I sleep until 7 in the morning. The alarm clock goes off. I’m still very sleepy but I get up. I get dressed and after that I take a shower. After taking a shower I’m not sleepy any more. I drink a cup of tea but I don’t eat anything. After the coffee I leave. I take bus 20 in the morning and I work from 8 am. until 4 pm. in the office. Lunchbreak is from 12 to 12:45. In the lunchbreak I have lunch with the colleagues in a little restaurant behind the office.

 

Note:
- the verb csörög literally means to ring, referring to the sound an alarm clock makes

- as it has been mentioned earlier, még may have several meanings:
1) When used with nem (még nem) it means not yet: Még nem voltam Szegeden. – I haven’t been to Szeged yet. Kati még nincs itt. – Kati is not here yet.
2) It may mean still: Nagyon álmos vagyok még. – I’m still very sleepy. Te még itt vagy? – Are you still here?

- után and utána are very similar words but there is a little difference in their use.
után is a postposition, that is, it always stands after a noun: Ebéd után iszom egy kávét. – After lunch I drink a coffee. Iskola után hazamegyek. – After school I go home. Óra után a könyvtárban leszek. – After class I will be in the library.
utána is an adverbial, which can stand on its own. It means after that and it is used when you start a new sentence or there is a new predicate in the sentence. Este 8-kor megérkezünk. Utána vacsorázunk. – We’ll arrive at 8 pm. After that we’ll have dinner. Először olvasok, utána játszom. First I’ll read and after that I’ll play.

- már nem means not any more
Már nem dohányzom. (I don’t smoke any more.) Én dolgozom, már nem tanulok. (I work, I don’t study any more.) Reggel álmos voltam, de már nem vagyok álmos. (I was sleepy in the morning but I’m not sleepy any more.)


22.7

22.7.
Daily routine
Pages 135-136 in the printed book

7:00
Felkel.
He gets up.

7:15
A konyhában kávét és szendvicset reggelizik, és újságot olvas.
In the kitchen he has a coffee and a sandwich for breakfast and he reads a newspaper.

7:30
A fürdőszobában fogat mos.
He brushes his teeth in the bathroom.

7:45
Elindul. Elmegy az iskolába.
He leaves home. He goes to school.

8:00 – 13:30 Dolgozik.
Az iskolában matematikát tanít.
He works. He teaches mathematics at school.

13:30
Az iskolában ebédel.
He has lunch at school.

14:30 – 16:00 Sportol. Általában úszik, de néha fut és biciklizik.
He exercises. Usually he swims but sometimes he runs and rides the bycicle.

17:00 – 18:30
Otthon egy jó könyvet olvas.
At home he reads a good book.

19:00 Melegszendvicset vacsorázik.
He eats a hot sandwich for dinner.

19:30 – 21:00
Tévét néz.
He watches TV.

21:00
Tusol a fürdőszobában.
He takes a shower in the bathroom.

22:00
Lefekszik és alszik.
He goes to bed and sleeps.

Notes:
- sportol refer to all sports activities so it may be translated as to play sports or to exercise
- indul or with a verbal prefix elindul means to set out, depart or leave (home)
- elindul, elmegyel is a verbal prefix, which very often means away but in these cases it rather refers to the actions that are completed
- lefekszik literally means to lie down but in this context it means to go to bed

Ló Elemér mindennap reggel 7-kor felkel.
Ló Elemér gets up at 7 in the morning every day.

Negyed nyolckor a konyhában kávét és szendvicset reggelizik, és újságot olvas.
At quarter past seven he has a coffee and a sandwich for breakfast and he reads a newspaper in the kitchen.

Fél nyolckor a fürdőszobában fogat mos.
At half past seven he brushes his teeth in the bathroom.

Háromnegyed nyolckor elindul. Elmegy az iskolába.
At quarter to eight he leaves home. He goes to school.

Nyolctól fél kettőig dolgozik. Az iskolában matematikát tanít.
From eight till two he works. He teaches mathematics at school.

Fél kettőkor az iskolában ebédel.
At half past one he has lunch at school.

Fél háromtól négyig sportol. Általában úszik, de néha fut és biciklizik.
From half past two until four he exercises. Usually he swims but sometimes he runs and rides the bycicle.

Öttől fél hétig otthon egy jó könyvet olvas.
From five till half past six he reads a good book at home.

Este hétkor melegszendvicset vacsorázik.
At seven pm he eats a hot sandwich for dinner.

Fél nyolctól kilencig tévét néz.
From half past seven until nine he watches TV.

Este kilenckor tusol a fürdőszobában.
He takes a shower in the bathroom.

Este tízkor lefekszik és alszik.
He goes to bed and sleeps.

– Mit csinál Ló Elemér este öt és fél hét között?

– Mikor mos fogat Ló Elemér?

– Mit sportol Ló Elemér?

– Mikor kel?

– Hol reggelizik?


– Az iskolában.


– Kávét és szendvicset.


– Fél kettőig.


– Ebédel.


– Matematikát.


– Egy jó könyvet.
Zoltán reggel fél kilenckor az egyetemre megy.
Az fél tizenkettőkor a kávézóba megy.
A kávézóból egy órakor a megy.
Három órakor a könyvtárból .