Unit 24.

24.1.

24.
The Infinitive with szeret, akar and tud
Occupations
Expressing ability
Expressing wishes

24.1.
The infinitive with szeret, akar and tud

Page 143 in the printed book

szeretek
szeretsz
szeret
szeretünk
szerettek
szeretnek

 

tudok
tudsz
tud
tudunk
tudtok
tudnak

 

akarok
akarsz
akar
akarunk
akartok
akarnak

  + INFINITIVE
(teniszezni, dolgozni, pihenni, olvasni, futni, táncolni, énekelni...)

The verbs szeret (like), tud (can) and akar (want) are used with the infinitive forms of the verbs. In these sentences szeret, tud and akar are conjugated according to the subject as regular verbs.
Lehet stands with infinitives and it is usually not conjugated at all. It expresses a general possibility (Itt nem lehet teniszezni. – It is not possible to play tennis here.)
In neutral sentences, szeret and tud precede the infinitive (Szeretek aludni. – I like sleeping., A gyerekek tudnak biciklizni. – The children can ride the bike.) while akar is usually placed after the infinitive (Táncolni akarok. – I want to dance.).

Examples:

Szeretek teniszezni. (I like playing tennis.)
Ferenc szeret a parkban futni. (Ferenc likes running in the park.)
Nem szeretünk táncolni. (We don’t like dancing.)
Tudok gitározni. (I can play the guitar.)
A kutyák tudnak úszni. (Dogs can swim.)
Katalin nem tud biciklizni. (Katalin can’t ride a bike.)
Pihenni akarok! (I want to rest.)
Külföldön akarok dolgozni! (I want to work abroad.)
Nem akarok vasárnap dolgozni. (I don’t want to work on Sunday.)
Szeretek tengerparton nyaralni, és sokat úszni a tengerben. (I like spending the holiday at the seaside and swimming in the sea.)
Az étteremben nagyon finom ételeket lehet enni. (In the restaurant you can eat tasty meals.)
Pistike! Mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Orvos vagy mérnök? (Pistike! What do you want to be when you grow up? A doctor or an engeneer?)
A kórházakban és az iskolákban nem lehet dohányozni. (It’s not possible to smoke in schools and hospitals.)
Most nem akarok iskolába menni, inkább olvasni akarok. (I don’t want to go to school now, I want to read instead.)
Kati nem akar a hegyekben nyaralni, mert nem szeret kirándulni, és nem tud biciklizni. (Kati doesn’t want to go on holiday to the mountains because she doesn’t like hiking and she can’t ride the bike.)
Bemegyek a boltba, mert ajándékot akarok venni. (I’ll go into the shop because I want to buy a present.)
Pista nagyon egészséges életet él. Szeret sportolni, és soha nem dohányzik. (Pista lives a very healthy life. He likes playing sports and he never smokes.)
Nem szeretek levelet írni. (I don’t like writing letters.)
Az elefánt túl nagy. Nem lehet betenni a taxiba. (The elephant is too big. You can’t put it into a taxi.)
A pincérek  tudnak gitározni. (The waiters can play the guitar.)
Holnap buli van Pistinél? Én is ott akarok lenni! (Is there a party at Pisti’s tomorrow? I want to be there too.)
Az éhes elefántok enni  akarnak. (The hungry elephants want to eat.)
Nagyon hangos buli van a szomszédnál, nem  lehet aludni. (There is a very loud party at the neighbour’s, it’s impossible to sleep.)
Sajnos este elutaztok, ezért nem  tudtok jönni a buliba. (Unfortunately you will leave in the evening so you can’t come to the party.)
Pisti nagyon fáradt, korán akar lefeküdni. (Pisti is very tired, he wants to go to bed early.)
Miért kiabáltok? Így nem  lehet tanulni. (Why are you shouting? It’s impossible to study like that.)
Az emberek a világon mindenhol szeretnek divatosan öltözni. (People like to dress fashionably all over the world.)
Annáék nagyon szeretnek utazni. Minden évben más országba mennek. (Anna and her family like travelling a lot. They go to a different country every year.)

Notes:
-Annáék means Anna and her family or Anna and her friends. The -ék ending can be added to names of persons to refer to them with their family/friends/colleagues etc.

Zoli! Mi akarsz , ha nagy leszel? Festő vagy szobrász?
Mi : gyakran biciklizünk és úszunk.
Nem , mert nagyon fáradt vagyok.
(ti) Hol ?
Te tudsz ?
A gyerekek .
(ti) Mit akartok ?
Miért mész a boltba? Mit ?
Szeretünk a tengerpartra menni, mert ott
Zoli a számítógép előtt ül, mert szeret internetezni.
Nagyon lusta vagyok, dolgozni.
Mindig anya mosogat, apa nem szeret mosogatni.
Mindig apa csinál ebédet és vacsorát is, mert .
A szomszédok minden télen mennek az Alpokba, .
Tele van a szoba könyvekkel, mert .
A tévében sok rossz film van, nem szeretek .
Veszek egy szép ajándékot.
 • A tanár este 10-kor lefekszik és alszik.
 • Vasárnap is kirándultok?
 • A diákok nem Katival utaznak, hanem Marival.
 • Ma lefekszel 11-kor?
 • Csak éjszaka tudunk aludni.

24.2

24.2.
Kiállítás a galériában
Pages 141-142 in the printed book

Vocabulary: arts and artists

A festő képeket fest. (The painter paints pictures.)
A zenész gitáron játszik. (The musician plays on the guitar.)
Az énekes énekel. (The singer sings.)
A költő verset ír. (The poet writes poems.)
A színész a színházban játszik. (The actor plays in the theatre.)
A szobrász szobrokat készít. (The sculptor prepares sculptures.)
A fényképész érdekes dolgokat fényképez. (The photographer takes pictures of interesting things.)
A kiállításon képeket nézünk. (In an exhibition we look at pictures.)
A koncerten zenét hallgatunk. (At the concert we listen to music.)
A színházban előadást nézünk. (In the theatre we watch a show.)
Otthon a fotelban verset olvasunk. (At home we read poems in the armchair.)
A táncházban néptáncot tanulunk. (We learn folk dances in the táncház.)

Notes:
- As it was mentioned earlier, in a given situation many verbs have typical, commonly used grammatical objects which are placed before the verb, without an article. In the sentences above such object+verb structures are: képeket fest (paint pictures), verset ír (write poems), szobrokat készít (prepare sculptures), érdekes dolgokat fényképez (take pictures of interesting things), képeket néz (look at pictures), zenéz hallgat (listen to music), előadást néz (watch a show), verset olvas (read poems), néptáncot tanul (learn folk dances)
- előadás may mean 1) lecture or 2) show
- táncház (literally: dance house) is not a place but rather a programme where folk dance is taught and/or you can dance to live folk music
- szobor (statue, sculpture) has an irregular plural form in which a vowel is dropped: szobrok. The plural of dolog (thing) and terem (room) is similar: termek and dolgok.

The following text is about Péter, the painter. He is preparing for an exhibition in the local art gallery and he is giving an interview for the local TV. The reporter respectfully calls Péter Művész úr and uses formal language forms.

Kiállítás a galériában

Péter sikeres festő. Nagyon szép képeket fest. A városi galériában most kiállítás van. Nagyon sok ember jön. Nagyon elegáns hely, mindenki szép ruhában van. Mindjárt kezdődik a megnyitó. A helyi televízió riportot csinál a művésszel.

– Művész úr, gyönyörűek a képek. És nagyon sok a látogató.
– Köszönöm, nagyon kedves. Örülök, hogy sok ember van a kiállításon.
– Művész úr szeret kiállításokra menni?
– Nem nagyon. Inkább csak festeni szeretek.
– És amikor nem fest, akkor nem megy kiállításokra? 
– Inkább koncertekre megyek. Szeretek zenét hallgatni.
– Tud valamilyen hangszeren játszani?                                          
– Egy kicsit tudok gitározni.
– És tud énekelni?
– Nem nagyon. De itt van egy barátom, Francois. Ő nagyon jó zenész, és tud énekelni is.
– Az a fiatalember piros cipőben és sárga nadrágban?
– Igen, igen. A megnyitó műsorban ő énekel és táncol. Mindjárt kezdődik…

Kezdődik a megnyitó. A fiatalember gitározik és énekel. Aztán az asztalon táncol. Nagyon jó a műsor. Csak kicsit furcsa…

Notes:
- kezdődik means start or begin and it is an intransitive verb which cannot take a grammatical object. In case you would like to say that somebody starts something you should use the verb kezd (with an infinitive or a noun): Nyolckor kezdek dolgozni. – I start work at eight., A tanár tízkor kezd egy órát. – The teacher starts a class at ten.
- programs and events (like koncert – concert, kiállítás – exhibition, előadás – show) usually are used with the -n/-on/-en/-ön ending when we are there (koncerten / kiállításon / előadáson vagyunk ) and the -ra/-re ending when we go there (koncertre / kiállításra / előadásra / megyünk)
- mindjárt is an adverbial that refers to immediate future and is very often used with present tense

Exhibition in the art gallery

Péter is a succesful painter. He paints very beautiful pictures. There is an exhibitoion in the town’s gallery. Many people come. It’s a very elegant place, everyone is wearing nice clothes. The opening will start right now. The local TV is interviewing the artist.

– Sir, the pictures are beautiful. And there are many visitors.
– Thank you, that’s very kind of you. I’m glad there are many people at the exhibition.
– Do you like going to exhibitions?
– Not really. I prefer painting.
– And don’t you go to exhibitions when you don’t paint? 
– I rather go to concerts. I like listening to music.
– Can you play a musical instrument?
– I can play the guitar a little bit.
– And can you sing?
– Not really. But here is a friend of mine, Francois. He is a very good musician and he can sing too.
– The young man in red shoes and yellow trousers?
– Yes, yes. He’ll sing and dance in the opening show. It’ll start right now …

The opening starts. The young man plays the guitar and sings. Than he dances on the table. It’s a very good show. But it’s a little bit weird …


A riporter beszélget.
Péter kiállításokra menni.
Francois .
Péter szeret .
Francois .
Francois van.
Péter gitározni.
A festő .
A zenész .
Az énekes .
A költő .
A színész .
A szobrász .
A fényképész .
A kiállításon .
A koncerten .
A színházban .
verset olvasunk.
Soha nem megyek .
Sok látogató jön a .
Péter sikeres festő. Nagyon szép képeket fest. A városi galériában most kiállítás van. Mindjárt kezdődik a megnyitó. A helyi televízió riportot csinál a művésszel.
– Művész úr, gyönyörűek a képek.
 • – És amikor nem fest, akkor nem megy kiállításokra?
 • – Egy kicsit tudok gitározni.
  – És tud énekelni?
 • – Az a fiatalember piros cipőben és sárga nadrágban?
 • – Nem nagyon. Inkább csak festeni szeretek.
 • – Igen, igen. A megnyitó műsorban ő énekel és táncol. Mindjárt kezdődik…
 • – Tud valamilyen hangszeren játszani?
 • – Művész úr szeret kiállításokra menni?
 • Kezdődik a megnyitó. A fiatalember gitározik és énekel. Aztán az asztalon táncol. Nagyon jó a műsor. Csak kicsit furcsa…
 • – Köszönöm, nagyon kedves. Örülök, hogy sok ember van a kiállításon.
 • – Nem nagyon. De itt van egy barátom, Francois. Ő nagyon jó zenész, és tud énekelni is.
 • – Inkább koncertekre megyek. Szeretek zenét hallgatni.

24.3

24.3
Infinitive forms - practice
Pages 144 -145 in the printed book

Look at the pictures and match them with the sentences below.

András
Zoltán
Mari néni

1. Nagyon szeret teniszezni.
2. Nem szeret sportolni.
3. Négy nyelven tud.
4. Nem tud angolul.
5. Biztonsági őr akar lenni.
6. Író akar lenni.
7. Szeret moziba járni, és akciófilmeket nézni.

8. Szeret az erdőben kirándulni.
9. Szeret otthon tévét nézni.
10. Este 9-kor aludni akar.
11. Nem tud futni.
12. Szeret sokat beszélni.
13. Finom ételeket tud főzni.
14. Semmit nem tud főzni.
15. Nem szeret focizni.

You could match the sentences with the pictures in various ways, of course. This is just a suggestion:
András: 2, 3, 6, 14, 15
Zoltán: 1, 5, 7, 8,
Mari néni: 4, 9, 10, 11, 12, 13,

The translation of the sentences may also help you:

1. Nagyon szeret teniszezni. (He/She likes playing tennis very much.)
2. Nem szeret sportolni. (He/She doesn’t like playing sports.)
3. Négy nyelven tud. (He/She speaks four languages.)
4. Nem tud angolul. (He/She doesn’t speak English.)
5. Biztonsági őr akar lenni. (He/She wants to be a security guard.)
6. Író akar lenni. (He/She wants to be a writer.)
7. Szeret moziba járni, és akciófilmeket nézni. (He/She likes going to the cinema and watching action movies.)
8. Szeret az erdőben kirándulni. (He/She likes hiking in the forest.)
9. Szeret otthon tévét nézni. (He/She likes watching TV at home.)
10. Este 9-kor aludni akar. (He/She wants to sleep at 9.)
11. Nem tud futni. (He/She cannot run.)
12. Szeret sokat beszélni. (He/She likes talking a lot.)
13. Finom ételeket tud főzni. (He/She can cook tasty meals.)
14. Semmit nem tud főzni. (He/She cannot cook anything.)
15. Nem szeret focizni. (He/She doesn’t like playing football.)

The folllowing minidialogues are from page 145 in the printed book and they also include the szeret+infinitive and the tud+infinitive structures. They will be practiced in the exercises below.

– Mikor van a születésnapod?
– Szeptemberben.
– Milyen ajándékot kérsz?
– Egy biciklit. Nagyon szeretek biciklizni.


– When is your birthday?
– In September.
– What kind of present would you like?
– A bike. I like cycling very much.


– Hol nyaraltok?
– A tenger mellett.
– Miért ott?
– Mert szeretünk úszni és a tengerparton pihenni.


– Where will you spend the summer vacation?
– Beside the sea.
– Why there?
– Because we like swimming and resting on the beach.


– Jössz a strandra?
– Nem megyek.
– Miért nem jössz?
– Mert nem szeretek úszni.


– Are you coming to the beach?
– I’m not going.
– Why are you not coming?
– Because I don’t like swimming.


– Szóval, Ön tanár, és itt akar dolgozni.
– Igen.
– És tud tanítani?
– Persze. Már 10 éve tanítok.
– Rendben. Ön szimpatikus. Akkor hétfőtől itt dolgozik.
– Köszönöm.

– So, you are a teacher and you want to work here.
– Yes.
– And can you teach?
– Of course. I’ve been teaching for 10 years.
– All right. I like you. So you’ll work here as of Monday.
– Thank you.

Notes:
- szimpatikus means likeable and not sympathetic
- 10 éve is a possessive form (év + 3rd person singular possessive ending). If it is used with a verb in present tense it means for ten years. Similar phrases and sentences:
Húsz perce itt vagyok. (I’ve been here for twenty minutes.)
3 órája várok. (I’ve been waiting for three hours.)
5 napja nem eszem csokoládét. (I haven’t eaten chocolate for 5 days.)
2 hónapja Magyarországon dolgozom. (I’ve been working in Hungary for 2 months.)

– Mikor van a születésnapod?
– Decemberben.
– Milyen ajándékot ?
– Egy könyvet. Nagyon szeretek .

– Mikor van a születésnapod?
.
– Milyen ajándékot kérsz?
– Egy úszószemüveget. úszni.

– Mikor van a ?
– Júliusban.
ajándékot kérsz?
– Egy mozijegyet. Nagyon szeretek .
– Hol nyaraltok?
.
– Miért ott?
– Mert és gulyást enni.

– Hol nyaraltok?
– A .
– Miért ott?
– Mert szeretünk kirándulni és a friss levegőn sétálni.

– Hol nyaraltok?
– A .
– Miért ott?
szeretünk pihenni és finom .
– Jössz a könyvtárba?
– Nem .
– Miért nem jössz?
– Mert nem .

az irodába?
– Nem megyek.
– Miért nem jössz?
nem szeretek dolgozni.

– Jössz a ?
– Nem megyek.
– Miért nem jössz?
– Mert nem .
– Szóval, ön író, és itt akar dolgozni.
– Igen.
– És ?
– Persze. Már 5 éve .
– Rendben. Ön szimpatikus. Akkor hétfőtől itt .
– Köszönöm.

– Szóval, ön autószerelő, és itt .
– Igen.
– És tud autót szerelni?
. Már 10 éve szerelek autókat.
– Rendben. Ön szimpatikus. Akkor itt dolgozik.
– Köszönöm.

– Szóval, ön , és itt akar dolgozni.
– Igen.
– És tud főzni?
– Persze. Már dolgozom étteremben.
– Rendben. Ön szimpatikus. Akkor hétfőtől itt dolgozik.
– Köszönöm.

24.4

24.4.
The infinitive - practice
Pages  146-147 in the printed book

You can read four short texts below. Listen to the dialogues and match them with the texts. There are 3 dialogues and four short texts, so one short text will not match with any dialogues.

a) Dolgozni akarok, de az orvos szerint nem lehet. Beteg vagyok, de tudok dolgozni, nem akarok egész nap az ágyban feküdni. Nem szeretek egész nap tévét nézni és olvasni. Nem tudok egész nap pihenni és feküdni.  –  1. / 2. / 3. dialógus

b) A férjem nem akar utazni. Mindig csak a Tisza mellett nyaralunk. Soha nem megyünk érdekes helyekre. A gyerekek is utazni akarnak, és én is utazni akarok. De Pali nem akar csinálni semmit, csak a Tisza mellett kempingezni. Szép a Tisza, és szeretek ott kempingezni, de nem minden nyáron! –  1 / 2 / 3. dialógus

c) Indulni akarok, de a kisfiam persze nem akar indulni. Ő játszani akar. A nagymama már vár, de én még Norbikával vitatkozom. Mindig szeret a nagymamánál lenni, mert ott tud játszani a kutyával, és ott lehet finomakat enni. De soha nem tudunk időben indulni. –  1. / 2. / 3. dialógus

d) Kati nem akar holnap menni a konferenciára. De miért? Ha vonattal utazik, akkor nem kel korán, a vonaton lehet aludni és olvasni. A konferencia biztos érdekes. De Kati az új kollégával akar találkozni, és nem szeret konferenciákra járni. –  1. / 2. / 3. dialógus

Megoldás (Key):
b) – 2. dialógus c) – 3. dialógus d) – 1. dialógus

You can read the dialogues and the texts together below:

1.
- Nem akarok hétfőn Budapestre menni.
- Miért?
- Mert hétfőn jön az új kolléga. És hétfőn jön a vízszerelő is.
- És az új kolléga nem tud dolgozni, ha te nem vagy ott? Az iskola ott van, a gyerekek ott vannak..
- Tud dolgozni, de én találkozni akarok vele.
- De miért nem akarsz Budapestre menni? Elég csak 8-kor indulni, a vonat kényelmes, lehet egy kicsit aludni vagy olvasni…
- Nem tudok a vonaton aludni.
- De ott Budapesten biztos nagyon jó az a konferencia.
- Nem szeretek konferenciákra menni.

d) Kati nem akar holnap menni a konferenciára. De miért? Ha vonattal utazik, akkor nem kel korán, a vonaton lehet aludni és olvasni. A konferencia biztos érdekes. De Kati az új kollégával akar találkozni, és nem szeret konferenciákra járni.

- I don’t want to go to Budapest on Monday.
- Why?
- Because the new colleague is coming on Monday. And the plumber is coming on Monday too.
- And the new colleague can’t work if you aren’t there? The school is there, the children are there...
- He can work but I want to meet him.
- But why don’t you want to go to Budapest? It’s enough to leave at 8, the train is comfortable, you can sleep a little or read …
- I can’t sleep on the train.
- But that confenence in Budapest is surely very good.
- I don’t like going to conferences.

d) Kati doesn’t want to go tomorrow to the conference. But why? If she travels by train, she doesn’t get up early and she can sleep and read on the train. The conference is surely interesting. But Kati wants to meet the new colleague and she doesn’t like going to conferences.

 

2.
- Olaszországba? De miért oda?
 - Mert szép. És nincs messze.
- Nagyon meleg van nyáron. Egész nap az autóban ülünk, amikor utazunk.
- Az csak egy nap. Ott vannak nagyon jó szállodák, van klíma.
- Nem szeretek szállodában lakni. Én kempingezni szeretek.
- Nem lehet minden évben a Tisza mellett kempingezni. A gyerekek sem szeretnek kempingezni. És szeretünk a tengerben úszni.
- Én nem tudok úszni.
- De tudsz, csak nem szeretesz. A Tiszában is mindig úszol egy kicsit.
- De csak kicsit… És a Tisza az más. A Tiszában például nincsenek olyan nagy halak…
- Á, igen, a halak! Olaszországban nagyon finom ételek is vannak. Enni te is szeretsz.
- Igen, szeretek enni…
- Olaszországban szuper pizzák vannak.
- Aha. 

b) A férjem nem akar utazni. Mindig csak a Tisza mellett nyaralunk. Soha nem megyünk érdekes helyekre. A gyerekek is utazni akarnak, és én is utazni akarok. De Pali nem akar csinálni semmit, csak a Tisza mellett kempingezni. Szép a Tisza, és szeretek ott kempingezni, de nem minden nyáron!

- To Italy? But why there?
 - Because it’s beautiful. And it’s not far.
- It’s very hot in the summer. When we travel we sit in the car the whole day.
- That’s only one day. There are very good hotels, there is air conditioning.
- I don’t like staying in hotels. I like camping.
- You can’t go camping to the Tisza river every year. The children don’t like camping either. And we like swimming in the sea..
- I can’t swim.
- Yes you can, you just don’t like it. You always swim a little in the Tisza too.
- But only a little… And the Tisza is different. For example in the Tisza there are no big fish…
- Oh, yes, the fish. In Italy there are very good meals too. You like eating too.
- Yes, I like eating…
- There are super pizzas in Italy.
- Aha. 

b) My husband doesn’t want to travel. We always spend the summer holiday next to the river Tisza. We never go to interesting places. The children want to travel and I want to travel too. But Pali doesn’t want to do anything, only camping next to the Tisza. The Tisza is beautiful and I like camping there but not every summer.

 

3.
- Norbika, indulunk!
- Ne már! Még játszani akarok.
- Nem lehet most játszani. Megyünk a boltba és nagymamához.
- Nem akarok nagymamához menni.
- De nagymamánál nagyon jó. Tudsz játszani a kutyával. Nagymama finomat főz…
- Nem szeretek a kutyával játszani. Én itthon szeretek játszani.
 - De nagymama tud finom süteményt csinálni. Én nem tudok.
 - De te tudsz pizzát rendelni, és az is jó.
 - Na, gyere, indulunk, jó?
 - Na, jó…

c) Indulni akarok, de a kisfiam persze nem akar indulni. Ő játszani akar. A nagymama már vár, de én még Norbikával vitatkozom. Mindig szeret a nagymamánál lenni, mert ott tud játszani a kutyával, és ott lehet finomakat enni. De soha nem tudunk időben indulni.

- Norbika, we’re leaving!
- Oh, no! I want to play.
- You can’t play now. We’re going to the shop and to grandma’s.
- I don’t want to go to grandma’s.
- But it’s very good at grandma’s. You can play with the dog. Grandma cooks something tasty…
- I don’t like playing with the dog. I like playing at home.
 - But Grandma can make tasty cakes. I can’t.
 - But you can order pizza and that’s good too.
 - Come on, we’re leaving. OK?
 - All right.

c) I want to leave but my little son doesn’t want to leave, of course. He wants to play. Grandma is already waiting but I’m still having a discussion with Norbika. He always likes to be at Grandma’s because he can play with the dog there and he can eat tasty meals. But we can never leave on time.

Can you find 10 infinitives?

Across: 1. aludni, 3. dolgozni 4. találkozni 5. játszani 7 feküdni 10. menni  13. lenni
Down: 7. járni 11. indulni 15. olvasni

Below you can read 10+1 questions which contain infinitive structures. A), B) and C) answers are just different options, they are all grammatically correct answers and you may choose any of them.

1. Hol tudsz tanulni?              
A) Könyvtárban.
B) Otthon.
C) Parkban.   

2. Hol tudsz aludni?               
A) Mindenhol.
B) Otthon.
C) Vonaton.   

3. Hol szeretsz dolgozni?      
A) Otthon.
B) Irodában.
C) Teraszon.  

4. Hol akarsz élni?                
A) Európában.
B) Amerikában.
C) Ázsiában.  

5. Mit tudsz főzni?                 
A) Semmit.
B) Mindent.
C) Tojást.

6. Hol akarsz ebédelni?
A) Otthon.
B) Étteremben.
C) A Burger Kingben.

7. Mikor akarsz hazamenni?
A) Most azonnal.
B) Az óra után.
C) Csak este.

8. Mit akarsz csinálni szombaton?
A) Pihenni.
B) Sportolni.
C) Dolgozni.   

9. Mit tudsz rajzolni?
A) Kutyát.
B) Semmit.
C) Mindent.    

10. Szeretsz énekelni?
A) Igen, nagyon.
B) Nem.
C) Csak otthon.

+1. Mikor tudsz jól beszélni magyarul?
A) Soha.
B) Az órákon.
C) Egy sör után.

1. Where can you study?                 
A) In a library.
B) At home.
C) In a park.  

2. Where can you sleep?                  
A) Everywhere.
B) At home.
C) On the train.

3. Where do you like working?         
A) At home.
B) In the office.
C) On the balcony.    

4. Where do you want to live?                      
A) In Europe.
B) In America.
C) In Asia.      

5. What can you cook?                    
A) Nothing.
B) Everything.
C) Eggs.

6. Where do you want to have lunch?
A) At home.
B) In a restaurant.
C) At Burger King.

7. When do you want to go home?
A) Right now.
B) After the class.
C) Only in the evening.         

8. What do you want to do on Saturday?
A) To rest.
B) To play sports.
C) To work.   

9. What can you draw?
A) A dog.
B) Nothing.
C) Everything.           

10. Do you like singing?
A) Yes, very much.
B) No.
C) Only at home.

+1. When can you speak Hungarian?
A) Never.
B) In class.
C) After a beer.


– Olaszországba? De miért oda?
 • – Nagyon meleg van nyáron. Egész nap az autóban ülünk, amikor utazunk.
 • – Nem lehet minden évben a Tisza mellett kempingezni. A gyerekek sem szeretnek kempingezni. És szeretünk a tengerben úszni.
 • – Mert szép. És nincs messze.
 • – Á, igen, a halak! Olaszországban nagyon finom ételek is vannak. Enni te is szeretsz.
 • – De csak kicsit… És a Tisza az más. A Tiszában például nincsenek olyan nagy halak…
 • – Az csak egy nap. Ott vannak nagyon jó szállodák, van klíma.
 • – Én nem tudok úszni.
 • – Igen, szeretek enni…
 • – Olaszországban szuper pizzák vannak.
 • – De tudsz, csak nem szeretesz. A Tiszában is mindig úszol egy kicsit.
 • – Nem szeretek szállodában lakni. Én kempingezni szeretek.

A férjem nem akar utazni. Mindig csak a Tisza mellett nyaralunk. Soha
 • akarok. De Pali nem akar csinálni semmit, csak a Tisza mellett kempingezni. Szép
 • a Tisza, és szeretek ott kempingezni, de nem minden nyáron!
 • nem megyünk érdekes helyekre. A gyerekek is utazni akarnak, és én is utazni

– Norbika, indulunk!
 • – De te tudsz pizzát rendelni, és az is jó.
 • – Nem lehet most játszani. Megyünk a boltba és nagymamához.
 • – Nem szeretek a kutyával játszani. Én itthon szeretek játszani.
 • – Itthon most nem lehet játszani. És nagymama tud finom süteményt csinálni. Én nem tudok.
 • – De nagymamánál nagyon jó. Tudsz játszani a kutyával.
 • – Ne már! Még játszani akarok.
 • – Nem akarok nagymamához menni.

Indulni akarok, de a kisfiam persze nem akar indulni. Ő játszani akar. A nagymama már
 • soha nem tudunk időben indulni.
 • lenni, mert ott tud játszani a kutyával, és ott lehet finomakat enni. De
 • vár, de én még Norbikával vitatkozom. Mindig szeret a nagymamánál